Kontingent

Kontingentet for medlemmer i DDS 2. Lyngby Optaya indeholder et bidrag til ture og lejre. I praksis betyder det at alle ture og lejre, der arrangeres af 2. Lyngby Optaya, bortset fra sommerlejr, er gratis at deltage i for medlemmerne. Dette er besluttet ved grupperådsmødet i februar 2009.

Kontingentet opkræves 2 gange årligt (i januar-februar og i august). 

Medlemstype 

Kontingent

(2020) 

Betaling for ture (turkontingent)

Samlet  pr. år. 

A) Normalt medlemskontingent for 6-25 årige

1377

576

1953

B) SU-kontingent (for udeboende, selvfinancierende SU-berettigede studerende)823

287

1110

C) Leder-kontingent for ledere.  (Aktive ledere skal ifølge DDS's love opkræves et minimumskontingent på kr 75/år). 75
 

75

D) Hjælperkontingent (for gruppehjælpere - typisk tidligere ledere eller medlemmer over 25 år, der ikke længere deltager aktivt i gruppens møder og ture)

410

 

 410

De ture og arrangementer der nu er gratis for medlemmerne (kategori A, B og C) er (ca)

Såfremt søskende, kammerater og forældre deltager i arrangementer vil disse blive opkrævet en "normal" deltagerbetaling. Familieweekend er incl i turbudgettet også for forældre og søskene.

Sommerlejr indgår ikke i den forudbetalte lejrpris, idet prisen på sommerlejr varierer så meget fra år til år, afhængig af sommerlejrens type, at det ikke er til at forudberegne et realistisk fast beløb.  

Tropsture, patruljeweekender, kalnweekender m.m. er dækket af turkontingentet op til en daglig udgift på ca. 100 kr pr deltager - Herfra skal trækkes 25% af hyttelejen. Ved større udgifter skal det overskydende beløb betales af deltagerne (kassereren kan eventuelt være behjælpelig med opkrævning).

Deltagelse i individuelle ture er ikke omfattet af forudbetalingen, men deltagerne kan drage nytte af det kommunale tilskud til lejr/stævner på 30 kr pr dag (ved mindst 2 overnatninger) og eventuelt tilskud til hytteleje.

Ved årets slutning kan bestyrelsen uddele ubrugt turkontingent til deltagerne på de tropsture, patruljeweekender, klanweekender og individuelle ture, som ikke i første omgang er dækket fuldt ud af gruppen. 

DDS 2. Lyngby Optaya betaler ét årligt DDS arrangeret lederkursus, f.eks. PLAn eller NySenior, for trops- og klanspejdere. For andre kurser (f.eks. Forlev) er gruppens kasserer behjælpelig med at søge kommunalt tilskud for udgifterne til kursus og transport. Det tilskud, der gives, udbetales til spejderen.

Udbetaling af tilskud forudsætter at kassereren får tilsendt regnskab for turene.

Hvis en spejder har tilmeldt sig et arrangement og spejderen undlader at møde op eller melder fra så sent at 2. Lyngby Optaya har udgifter på arrangementet, er spejderen pligtig at betale gruppens udgifter for spejderen.

Gruppehjælpere (kategori D), der er indkaldt som lederkræfter på en weekendtur el lgn, deltager uden betaling. Når de deltager på sommerlejre opkræves de faktiske omkostninger til lejrplads, transport og kost.